Ấn độ ngoại Hối của dự Trữ hàng Đầu $250 Tỷ

Trong số những cái được gọi là MÓN nước đang phát triển (Brazil, Nga, Trung quốc, Ấn độ), Ấn độ là có lẽ thứ hai nóng nhất nền kinh tế tại thời điểm này, sau khi Trung quốc tất nhiên. Và theo bước chân của nước đang phát triển khác, nó là một cách nhanh chóng xây dựng một kho dự trữ ngoại tệ để giữ lạm phát. Trước đây, tôi phản đối phủ Ấn độ, bởi vì nó dự trữ còn nhỏ so với những người của Trung quốc và Nhật bản, do đó tiềm năng của nó tác động vào đồng Đô-la đã hạn chế. Tuy nhiên, đã lập một kỷ lục Ấn độ ngoại hối của dự trữ bây giờ đầu $250 triệu, mà xếp hạng các quốc gia trong những cao nhất thế giới trong vấn đề này. Trong thực tế, Ấn độ là tích trữ ở phồng giá của 3 Tỷ $/tháng! Sự phân hủy của dự trữ (về tiền nước ngoài) vẫn chưa rõ, nhưng nó có vẻ hợp lý để tin rằng nó được thống trị bởi Dollar tài sản.

Có thể bạn quan tâm: