Ngân hàng của Nhật bản để thắt chặt sách tiền tệ

Sự thống nhất trong kinh tế học được rằng người Nhật đã rõ ràng nổi lên từ một thập kỷ qua suy thoái, đó là một kết luận căn cứ trên một loạt các dữ liệu kinh tế. Các Ngân hàng Nhật bản ở trong các mục tiêu vị trí của phải tăng tỷ lệ lãi suất để đi tắt có thể lạm phát, mà không gây sốc cho nền kinh tế trở lại vào suy thoái. Trong một cuộc thăm dò ý kiến đa số các nhà kinh tế chỉ định của họ niềm tin rằng lãi suất sẽ được thực hiện trước khi cuối năm. Trong khi các Yên có thể không lấy được hỗ trợ trực tiếp từ lãi suất, nó có thể sẽ được hưởng lợi từ một điều không thể tránh giảm thực hiện giao dịch trong đó tệ thương nhân mượn Yên Nhật để tài trợ mua hàng của các loại tiền tệ. Reuters báo cáo:

"Nhật bản giá vẫn sẽ vẫn còn rất thấp dưới 2 phần trăm năm tiếp theo — và nó sẽ vẫn còn là thấp nhất, mặc dù các franc Thụy sĩ."

Có thể bạn quan tâm: