Các Quỹ đầu tư và đồng Tiền châu Á

Các quỹ đầu tư trước đó cưỡi sóng của 'nóng tiền vào Trung quốc, cá cược rằng Trung quốc sẽ tiếp tục giá lại Yuan trong ngắn hạn. Theo những người trong ngành, tuy nhiên, quỹ có thể từ bỏ vị trí của họ trong Nguyên do một cơ bản thiếu lợi nhuận. Các quỹ đầu tư yêu cầu lợi nhuận cao trên đầu tư của họ, và lãi suất 1% Ngân hàng của Trung quốc trả tiền cho họ khi họ chờ đợi thêm đánh giá lại đã trở nên không thể bảo vệ. Nó cũng trở nên tốn kém để đặt cược chống lại các loại tiền tệ, vì chi phí vay cao hơn, mà đang bị trói vào Mỹ lãi suất. Trong ngắn, quỹ đầu tư đang dần dần làm sáng tỏ cược của họ vào nhân dân Tệ; tây công ty, bởi vì tốt nhất là không có lợi nhuận, và châu Á, các công ty, bởi vì họ đơn giản chỉ cần đừng tin nữa revaluations sẽ diễn ra.

Có thể bạn quan tâm: