Đôla canada Thiết lập để Tăng Nữa

Đồng Đô la Canada, hoặc la canada, gần đây xóa một 47 năm cao so với những đồng Đô la MỸ. Tiếp theo của cột mốc quan trọng là qua một cấp độ cuối cùng nhìn thấy ở cuối thế kỷ 19! Có một vài lý do cho các đồng đô la canada là sức mạnh liên tục, cụ thể là tỷ lệ lãi suất tương đương và sức mạnh kinh tế. Như là một kết quả của sự Ăn cắt giá cho lần thứ hai trong nhiều tháng qua, những người Canada lãi suất bây giờ là bằng với các người Mỹ, liên bang tiền lệ, cả ở 4.5%. Ngoài ra, kỷ lục dầu và giá hàng hóa sẽ đảm bảo rằng Canada, nền kinh tế sẽ mở rộng hơn nữa, có lẽ là cùng một tốc độ như đồng tiền của mình. Reuters báo cáo:

Nếu các ngân hàng Trung ương MỸ tín hiệu khác cắt giảm tỷ lệ trong tháng mười hai, hoặc nếu nó đi ngược lại với sự mong đợi và sườn giá 50 điểm cơ, nó có thể kéo tấm thảm ra từ dưới một đã không ổn định đô la MỸ và dọn đường cho những người Canada tiền để bắn cao hơn.

Tìm hiểu Thêm: la canada mắt 130 năm cao nếu Nuôi lớn cắt giảm tỷ lệ

Có thể bạn quan tâm: