Thị Trường Tiền Tệ Mối Tương Quan Phá Vỡ

Một bức tranh là thật sự đáng giá cả ngàn lời. [Điều đó có nghĩa là tôi nên ngừng viết blog của dài bài và thay vì dính vào đăng biểu đồ và đồ họa khác, nhưng đó là một câu chuyện khác nhau...] Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây, trong đó cho thấy một số ít các thị trường ("EM") tệ, tất cả kết hợp với những đồng đô la MỸ. Vào thời gian này năm ngoái, bạn có thể thấy rằng tất cả các cặp về cơ bản đã lên và xuống tại song song. Một năm sau, sự chênh lệch giữa tốt nhất và diễn viên tồi tệ nhất là đã có ý nghĩa. Trong bài viết này, tôi muốn đề nghị một lời giải thích là tại sao điều này là trường hợp, và những gì chúng ta có thể đi về phía trước.

Ở ngay lập tức đánh thức của cuộc khủng hoảng tín dụng, tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư đang hơi không muốn làm cho tập trung cược vào cụ thể thị trường và về tài sản cụ thể, như một phần của một khuôn khổ mới cho quản lý rủi ro. Đến mức mà họ muốn tiếp xúc với thị trường mới, sau đó, họ sẽ đạt được điều này qua mua trên diện rộng chỉ số và giỏ của đồng tiền. Như là một kết quả của việc này bừa bãi đầu tư, giá thị trường cổ phiếu, trái phiếu, tệ, và tất cả những tài sản khác rose đồng thời, điều mà hiếm khi xảy ra.

Khoảng mười năm ngoái, đã bắt đầu thay đổi. Các cuộc chiến tranh tiền tệ đã xoay, lạm phát đã tăng cao, và đã có nghi ngờ hơn cho dù EM ngân hàng trung ương sẽ có dạ dày để thắt chặt sách tiền tệ, vì sợ rằng, nó làm tăng sự đánh giá cao những áp lực của mình tệ. EM chứng khoán và bond thị trường ấp úng, và EM tệ rơi trên bảng. Ngay sau đó, tôi đã đăng thị Trường tiền Tệ Vẫn còn Chỗ để Tăng, và tệ tiếp tục của họ lên tháng ba. Nó không phải là cho đến gần đây, tuy nhiên, trái phiếu đó, và giá cổ phiếu theo.

Điều gì đã thay đổi? Tóm lại, thị trường trung tâm, ngân hàng đã nhận được nghiêm trọng về việc giải quyết lạm phát. Đó không phải là nói rằng họ lớn lên lãi suất và chấp nhận sự đánh giá tiền tệ như là không thể tránh khỏi một sản phẩm phụ. Ngược lại, họ đã được thông qua cái gọi là macroprudential biện pháp (nhanh chóng trở thành một trong những từ ngữ của năm 2011!), với mục tiêu của đi ra lạm phát, không ảnh hưởng rộng lớn hơn, tăng trưởng kinh tế. Nhất EM ngân hàng trung ương đã tìm cách để đạt được điều này bằng cách tăng của họ yêu cầu dự trữ tỷ lệ (xem biểu đồ ở trên), giới hạn số tiền mà có thể cho vay ngân hàng ra ngoài. Theo cách này, họ đã tìm cách để ngăn chặn truy cập tới hạn mức tín dụng và phát triển trong việc cung cấp tiền mà không mời một lũ của suất-tìm kiếm nhà đầu tư từ nước ngoài. Ngân hàng trung ương khác đã đi trước và leo lãi suất (cụ thể là Brazil), nhưng đã sử dụng thuế và các loại khác của điều khiển vốn để ngăn cản các nhà đầu cơ.

Bạn có thể thấy từ biểu đồ của JP Morgan thị Trường Bond Chỉ số (EMBI+) dưới đó EM bond thị trường đã tập hợp, đó là ngược lại với những gì bạn sẽ thường đợi từ một thắt chặt sách tiền tệ. Tuy nhiên, kể từ khi EM ngân hàng trung ương có vậy, đến nay thực hiện thắt chặt mà trực tiếp ảnh hưởng đến quan tâm tỷ lệ lãi suất trái phiếu không tăng như bạn có thể mong đợi. Ngoài ra, trong khi đó, chủ quyền đánh giá tín dụng đang rơi vào G7 như là một kết quả của yếu tài chính và kinh tế triển vọng của thực sự đang được đưa cho sự phát triển thế giới. Như là một kết quả, EM suất đang giảm và EMBI lây lan để CHÚNG tôi Kho bạc chứng khoán đang được 3 điểm phần trăm.

Chính lực để mua nổi lên thị trường tiếp tục đến từ lãi suất khoá. Cho rằng lãi suất vẫn còn thấp (trên cả một lịch sử và điều chỉnh lạm phát sở), tuy nhiên, nó không rõ ràng, cho dù hỗ trợ cho EM tiền sẽ vẫn còn ở nơi này, hoặc thậm chí là hợp lý. Hơn nữa, tôi tự hỏi, nếu yêu cầu không được điều khiển nhiều hơn bởi đô-la yếu hơn bởi EM sức mạnh. Nếu bạn tái diễn viên biểu đồ ở trên so với đồng euro, hiệu suất của EM tệ là ít hơn nhiều ấn tượng, và trong một số trường hợp tiêu cực. Xu hướng này có khả năng để có thể tiếp tục như Ben Hơn là cuộc họp báo gần đây xác nhận rằng việc Ăn không phải là thật gần để đi bộ đường dài lãi suất.

Cuối cùng, vọng cho EM tiền được gắn chặt chẽ với những triển vọng lạm phát. Nếu nâng mức cần thiết dự trữ tỷ lệ là đủ để đứng đầu ra lạm phát (và các lực lượng khác, như thứ hàng hóa tăng giá giảm đi), sau đó EM ngân hàng trung ương có lẽ có thể tránh tăng tỷ lệ lãi suất. Trong trường hợp đó, bạn có thể có lẽ mong đợi một sự điều chỉnh trong trường ngoại hối, mà sẽ khuếch đại bởi lãi suất trong G7. Mặt khác, nếu lạm phát tiếp tục tăng rộng EM lãi suất sẽ trở thành cần thiết, và làn sóng sẽ có được mở mang theo các thương nhân.Một trong hai cách, khoảng cách giữa các chất đồng tiền lãi suất và cho năng suất thấp người sẽ tiếp tục gia tăng. Trả lời những câu hỏi mà tôi đã chụp trên, tôi hy vọng rằng bất kể điều gì xảy ra, các nhà đầu tư sẽ chỉ trở nên phân biệt đối xử. EM ngân hàng trung ương đang phân trong hành vi của họ tài chính, và nó không còn làm cho tinh thần để điều trị tất cả các EM tệ như một đồng nhất đơn vị.

Có thể bạn quan tâm: