Nhật bản Latinh Vẫn bối Rối về sự can Thiệp

Cuối cùng của tôi trên bản cập nhật Yên Nhật bản đã được xuất bản vào ngày 16 ("Nhật bản Dép ngoại Hối can Thiệp). Như tựa đề, tôi tìm cách để giới thiệu những nhiều trường hợp của lập lờ nước đôi cam kết của mới được chỉ định làm bộ Trưởng Tài chính Hirohisa Latinh trong tên của Nhật bản ngoại hối của chính sách. Tôi kết luận rằng, vào lúc đó, nó đã có lẽ vẫn còn quá sớm để nói về ngoại hối can thiệp, nhưng mà nếu "sự Yên tiếp tục đánh giá cao, sau đó Latinh có thể xem xét cách cố định của mình [không can thiệp] nguyên tắc thực sự là."

Kể từ đó, hai điều đã xảy ra. [Cũng thực sự chỉ có một điều, kể từ giây là thêm một "không xảy ra."] Dù sao, việc đầu tiên là sự Yên, đã vượt qua những kỹ thuật quan trọng/tâm lý cấp của 85 Yên/Đô la lần đầu tiên trong 14 năm. Thứ hai là Ông Latinh, vẫn không có gần để nhấn mạnh đến một mạch lạc quản lý việc Yên. Cuối tuần, một mình, ông gọi chuyển động trong các Yên Nhật là "nặng" và gợi ý rằng bây giờ là thời gian để tiếp tục cảnh giác và rằng "biện pháp thích hợp" là "có thể". Một vài ngày sau đó, tuy nhiên, hắn là can thiệp "không thể tưởng tượng."

Đưa cái này gần như không bị gián đoạn hồ sơ của waffling, người ta có thể nghĩ phải buộc tội Ông Latinh của cố tình nhầm lẫn giữa những thị trường. Sau tất cả, còn ai có thể giải thích giờ thay đổi trong hối mật. Đó là mỉa mai đó, hàn quốc, mình đã nói với các phóng viên rằng, "Đó là sai phiền phức hơn thị trường tiền tệ hàng ngày của phong trào" xét rằng những cảm xúc của mình trên can thiệp dường như biến động ở phù hợp với các Yên.

May mắn thay, chúng tôi có thể không phải đối phó với lễ hội này không chắc chắn cho nhiều hơn, như là các Ngân hàng mới nói với các phóng viên rằng "chính phủ không ĐỒNG quyết định liệu để can thiệp trong thị trường tiền tệ." Cùng lúc đó, sự can thiệp cuối cùng sẽ chỉ được thực hiện dưới sự bảo trợ của các ĐỒNG đó sẽ có lẽ có thẩm quyền để xác định một mục tiêu xác định giá trị.
Như là cho câu hỏi triệu Đô la cho dù sự can thiệp được nhiều khả năng bây giờ rằng người Nhật Yên được đóng trên một sau chiến tranh hồ sơ, đó là nhiều hơn một chút mơ hồ hơn là vào tháng mười. Có vẻ như các chính trị sẽ bây giờ tồn tại để can thiệp. Những trở ngại chính là hàn quốc, mình, những người trước đó đã cam kết để quản lý một trường tự do quản lý việc Yên, và các cộng đồng quốc tế.

Cho rằng Nhật bản vẫn chạy một thặng dư mậu dịch, nó sẽ khó để biện minh cho hối can thiệp. Ngoài ra, Đảng Dân chủ Nhật bản (DPJ) thực hiện lời hứa hẹn bầu cử để cai nền kinh tế Nhật bản đi của nó phụ thuộc vào xuất khẩu để lái xe tăng trưởng, và thay vào đó để nuôi dưỡng một trong nước sở người tiêu dùng. Lời hứa này dường như đã được nhắc lại với CHÚNG tôi Obama Tổng thống trong chuyến đi đến Nhật bản đầu tháng này, và rất là xấu hổ nếu Nhật bản, kinh tế các quan chức giữ lời hứa vì vậy, không lâu sau đó.

Cùng lúc đó, các chính trị gia (của bất kỳ quốc tịch) không được biết chính xác của họ, tính liêm chính và thống nhất của họ, vì vậy nó sẽ không ngạc nhiên nếu họ quyết định rằng, trong bối cảnh của các Yên tiếp tục của sức mạnh mà họ đã quyết định phải hành động. "Ý nghĩa của thận trọng hơn khả năng của can thiệp được, chắc chắn cao hơn bây giờ sau khi các hành vi vi phạm Y85.00. Tất cả chúng ta xem để biết thêm bất kỳ ý kiến của chính quyền." Đưa ra những tác động chính trị, tuy nhiên, có vẻ như nhiều khả năng hành động nào liên quan đến một chỉnh tiền tệ chính sách, sách nới lỏng, dưới vỏ bọc của giảm phát chiến đấu chứ không phải là hoàn toàn can thiệp. Như vậy sẽ ít khó khăn hơn can thiệp, và có lẽ là thành công hơn.

Có thể bạn quan tâm: