Ngoại hối đa dạng hóa nói phao Euro

Như EU nền kinh tế tập hợp lực, các niềm tin rằng các Ngân hàng Trung ương sẽ thắt chặt chính phủ đầu ra lạm phát là được chấp nhận rộng rãi. Và cùng với nó, nói chuyện ngoại hối của đa dạng hóa dự trữ đang lan rộng. Một số nước MỸ đã thông báo, họ sẽ bắt đầu tư nhuận dầu ở châu âu-bằng chứng khoán. Hơn nữa, ở một màn hình của châu Âu đoàn kết, Thụy điển sẽ điều chỉnh các thành phần của dự trữ của nó vậy mà phụ Nữ tài sản đại diện cho một phần lớn. Cuối cùng, Nga sẽ sớm bắt đầu xoay một phần của nó $61 Tỷ dầu quỹ vào trái phiếu châu Âu. AI thông Tin báo cáo:

Với những sự cố của EU Hiến pháp cũng đằng sau chúng ta, các trường đã cảm thấy rằng dự trữ đa dạng hóa là một chủ đề mà là ở đây.

Có thể bạn quan tâm: