Ngoại hối Trở thành Phổ biến trong Jamaica

Một turnout ở gần đây "Jamaica ngoại Hối hội Chợ" cho thấy rằng nước ngoài trao đổi thương mại đang trở thành một thực tế phổ biến trong Jamaica. Hội chợ triển lãm này đã được tổ chức bởi các Thương nhân thị Trường Viện (MTI), mà đã được đào tạo gần 1500 Jamaica vậy, đến nay. Có vẻ như đó là công dân của quốc gia nghèo khó có tìm thấy một niềm hy vọng mới cho tương lai của họ, với sự giúp đỡ của ngoại hối. Theo phát Triển Tin tức:

"Kinh doanh trên hối, đã được con đường của tôi để tài chính độc lập," tuyên bố một người, người đã tham dự các hội chợ triển lãm.

Có thể bạn quan tâm: