Các công Ty dầu mỏ đang hoạt động ở Nigeria trường ngoại hối

Đa quốc gia, công ty Dầu được tinh chỉnh ngày càng tăng số lượng của dầu, để theo kịp với nhu cầu đang phát triển. Nơi này là rõ ràng hơn so với ở Nigeria, nơi các công ty dầu đang kiếm lợi nhuận bất thường trên bán hàng đặc biệt. Nhiều người trong số các công ty Mỹ, và do đó là trách nhiệm thanh toán USD cổ tức của người Mỹ cổ đông. Vì lý do này, và cho thêm ổn định của USD, rất nhiều công ty trao đổi nước ngoài của họ lợi nhuận cho USD. Ghi lại lợi nhuận có kết quả trong hồ sơ khối lượng trên Nigeria, ngoại hối. Để chặn trước một tiềm năng mất giá của Naira Nigeria được chuyển nhiều về việc trao đổi khối lượng qua các ngân hàng của nó. Đây là nói dễ hơn làm, như tất Cả các Phi Tin tức báo cáo:

[Rất tiếc] hầu hết các công ty dầu mỏ đã trở thành racketeers, bán ngoại hối để chọn một vài ngân hàng trên giá hiện hành ở DAS (thị trường chính thức).

Có thể bạn quan tâm: