Úc và New Zealand phải hạ Thấp Tỷ lệ

Tôi sẽ không nói dối, Blog của ngoại Hối là phải thừa nhận Đô-trung tâm, trong đó phát triển trong trường ngoại hối thường đánh giá tương đối với họ dự tác động trên đồng Đô la MỸ. Đôi khi, chúng tôi quên rằng họ đang khác tệ cặp đó di chuyển không phân biệt Đô-la. Lấy đồng Đô la Úc và New Zealand Kiwi, ví dụ. Như cả hai tệ được hậu thuẫn bởi lãi suất cao, họ đã được hưởng lợi đều từ những thực hiện thương mại và kết quả là, họ cư xử hoàn toàn tương tự như vậy. Kết hợp với thực tế là họ đang thực tế những người hàng xóm, thật là dễ để quên rằng có những trường hợp duy nhất mà cân nhắc riêng họ.

Hơn 12 tháng tới, cả hai quốc gia Ngân hàng Trung ương đang mong đợi để làm giảm đáng kể của họ chuẩn lãi suất như là một kết quả của sự làm chậm sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, như New Zealand không có một cổ phiếu lớn nguồn tài nguyên thiên nhiên phải phụ thuộc vào trong thời đại của khủng hoảng kinh tế, nó được dự báo mức thấp hơn khá mạnh so với Úc. Theo đó, Úc Đô-la có thể đại diện cho một mua cơ hội chống lại Kiwi ở gần hạn. Thông cáo báo chí, báo cáo:

New Zealand đô-la có thể giảm 8.7 phần trăm đến new ZEALAND$1.33 so với Úc là năm cuối của quốc gia kinh tế chậm lại tăng tốc, tăng vọng các THỨ sẽ giảm chi phí đi vay...theo HỒNG cầu thị Trường Vốn.

Có thể bạn quan tâm: