Nhật bản, một lời nhàm từ ngoại hối can thiệp

Theo gần đây nhất dữ liệu tài chính Ngân hàng Trung ương Nhật bản đã từng nghỉ trong thị trường tiền tệ cho 22 tháng liên tục. Nếu điều này là đúng, các tác động đều có thể dẫn đến như lời cáo buộc của can thiệp đã đạt sốt sân trong CHÚNG ta. Trong vài tuần, một số nổi tiếng người Mỹ nhà sản xuất đã công khai khẳng định rằng Nhật của Ngân hàng Trung ương là giúp Nhật bản xuất khẩu của can thiệp trong trường ngoại hối để giữ danh giá trị của các Yên. Tuy nhiên, Nhật bản của sự ngây thơ đã được sinh ra bởi một loạt các dữ liệu mà cho rằng các giá trị của các Yên phù hợp với kinh tế cơ bản.

Có thể bạn quan tâm: