Dollar Giữ Ổn định như thế Giới đang Chờ đợi CHÚNG ta dữ Liệu báo Cáo

Vấn đề tín dụng trong CHÚNG ta có được nguồn gốc của nhiều biến động suốt thị trường toàn cầu trong vài tháng qua. Thứ ba là tốt cho CHÚNG ta đô-la, mà tổ chức mạnh để chống lại cả sự yên và đồng euro. Tuy nhiên, kinh tế sắp tới báo cáo từ CHÚNG ta có thể hoặc không có mẹo quy mô. Theo Reuters:

"Hoảng sợ là gần hơn, nhưng các trường đã bị mất hướng của nó, và đang chờ đợi tin tức hơn, đặc biệt là bất kỳ tin tốt", ông Jen Takeda, một nhà chiến lược tiền tệ tại Ngân hàng của Tokyo-Mitsubishi BẠN.

Có thể bạn quan tâm: