Ngân hàng trung ương có thể đáp ứng với tài sản giá

Nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương là đơn giản: để bảo vệ chống lại lạm phát. Theo đó, Ngân hàng Trung ương cố gắng để duy trì sự ổn định giá qua chính sách tiền tệ (điều chỉnh lãi suất). Tuy nhiên, rất nhiều kinh tế cảm thấy ngân hàng trung ương cũng nên đáp ứng với những thay đổi trong tài sản giá. Trong khi không phải là một thành phần trực tiếp của lạm phát tài sản giá thường lái xe tiêu dùng, là cá nhân cảm thấy tâm lý giàu có như giá trị mục đầu tư của họ và nhà cửa đánh giá cao giá trị, tiêu dùng và cân đối hơn. Các tác động của tài sản giá nhắm mục tiêu cho trường ngoại hối là rõ ràng: nếu dự Trữ liên Bang, ví dụ, làm tăng tỷ lệ lãi suất để đáp ứng với một tài sản bong bóng, hơn USD nên trải nghiệm một ngắn hạn đánh giá cao trước khi cuối cùng trượt theo hướng ngược lại. Việc kinh Doanh trực Tuyến báo cáo:

Nếu các Ăn bắt đầu đưa lên giá chia sẻ với giá này sẽ tăng lây lan ủng hộ của các đô-la. Nhưng nó cũng gây tổn thất thủ trong các trái phiếu thị trường và làm giảm sự tăng trưởng kinh tế, vì lợi nhuận và chia sẻ giá. Câu hỏi đặt ra là những hiệu ứng sẽ có ảnh hưởng lớn nhất trên một đô la.

Có thể bạn quan tâm: