CHÚNG tôi sản Xuất mệt mỏi của Trung quốc Yuan

Người mỹ nhà sản xuất và lao động công đoàn đang chán với chính phủ Trung quốc cứng đầu từ chối giá lại Yuan, mà có thể đánh giá thấp nhiều như 40%. Nhà sản xuất được tuyên bố phá sản lũ lượt, không thể cạnh tranh với đối tác Trung quốc, người có lợi thế của việc có thể để bán hàng của mình cho giá thấp giả tạo. Này đã gây ra việc CHÚNG tôi giao thương với Trung quốc thâm hụt để bóng để 150 Tỷ usd. Ngoài ra, càng nhiều càng 3 triệu công việc sản xuất được trực tiếp mất đến Trung quốc, như công ty thuê ngoài nhất của họ sản xuất đến một khu vực nơi có mức lương thấp. Nhiều các công ty Mỹ đã cố gắng để sảnh chính phủ hoa kỳ để áp người Trung quốc, nhưng không có kết quả. Rõ ràng, các chính quyền hiện nay là sợ tác động này, áp lực sẽ có quan hệ ngoại giao. Có những lựa chọn, tuy nhiên, là nhà xuất bản báo cáo:

Các hóa đơn trong quốc Hội tìm cách giải quyết các vấn đề. Ai sẽ yêu cầu đàm phán với Trung quốc, và nếu các loại tiền tệ, phải không tái giá cao, mức thuế của 27.5 phần trăm trên hàng hóa Trung quốc, để làm cho những khác biệt giá. Người Trung quốc Tệ liên Minh, một nhóm trong đó có hơn 30 kinh doanh và lao động công đoàn, kế hoạch để đẩy cho luật pháp bổ sung vào vấn đề.

Có thể bạn quan tâm: