Pháp bỏ phiếu đe dọa tương lai của anh

Vào ngày 29, Pháp sẽ bỏ phiếu về EU hiến pháp. Nếu các người bỏ phiếu 'không', như hầu hết số phiếu bầu hiện đang dự đoán, anh là tương lai sẽ bị hủy hoại. Với một nền kinh tế chậm chạp và thất nghiệp cao Pháp của nền kinh tế là một trong những điều tồi tệ nhất ở châu âu. Người pháp có tìm thấy con dê tế thần của họ, khó chịu kinh tế trong các thành viên mới nhất của anh, chắc chắn trung quốc gia châu Âu, người đang thưởng thức sự tăng trưởng tuyệt vời. Nước pháp đã bị buộc tội các quốc gia của ăn cắp đồ có giá trị vốn và công việc của họ với lãi suất cao và hưởng mức lương thấp. Nhiều lý do, những nền kinh tế đang hoạt động rất tốt tuy nhiên xuất phát từ vọng rằng họ sẽ sớm được phép chuyển sang đồng Euro. Một pháp từ chối của Hiến pháp sẽ sự chậm trễ này thay đổi, cũng như nhiều người khác lợi ích kinh tế hứa sẽ để các thành viên mới trong một vài năm. Các Quốc tế Herald Tribune báo cáo:

Đồng tiền đông Âu có thể nhìn một chút giàu hiện tại, nhưng giá trị đang được hỗ trợ bởi dòng vốn lớn vào các khu vực và sự tích tụ của nước ngoài dự trữ. Giảm tư trực tiếp nước ngoài có thể...gây tổn hại đến Đông Âu của thị trường vốn.

Có thể bạn quan tâm: