Ngắn hạn USD phụ thuộc vào Ăn thái độ

Kể từ các bụi phóng xạ từ mùa hè cơn bão giảm xuống, các USD đã được giao dịch rất chặt chẽ phạm vi. Thương nhân có vẻ đồng ý rằng các USD có thể sẽ vẫn phạm vi bị ràng buộc trong ngắn hạn, do thiếu sắp tới kinh tế phát triển. Còn hạn vọng phụ thuộc nhiều vào những hành động của cục dự Trữ liên Bang. Trong khi các thương nhân đã có giá thêm hai lãi suất vào CHÚNG ta, trái phiếu và chứng khoán khác, có một mối quan tâm rằng Fed sẽ không làm theo thông qua nếu nền kinh tế không xuất hiện để được như khỏe mạnh như ban đầu tin tưởng. Vì lý do này, thương nhân đang nóng lòng chờ các hành của phút mới nhất từ Ăn cuộc họp. Các Tài chính Lần báo cáo:

Tỷ lệ lãi suất mong đợi vẫn còn một khóa lái xe cho các đồng đô la và các thương nhân đang tự hỏi liệu Fed là mối quan tâm về lạm phát triển vọng sẽ chuyển thành tiền tệ tích cực hơn thắt chặt năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm: