Thị Trường tiền tệ hại bởi rủi ro

Ngoại hối chủ thị trường tiền tệ tuần này, do cao chính trị và kinh tế rủi ro. Nhiều thương nhân đã có chất đống vào thực hiện thương mại vị trí, bán năng suất thấp, tệ ổn định có lợi cho lãi suất cao hơn, nhưng nhiều biến động tệ. Sau một chuỗi tiêu chính trị và kinh tế phát triển nhiều thương nhân tháo ra vị trí của họ và di chuyển trở lại vào càng tệ ổn định. Sau khi tất cả đã nói và làm, tiền của gà Tây và Nam Phi đã từ chối hơn 3%, trong khi những người của Brazil và Mexico giảm gần 2%. Tuy nhiên, các nhà phân tích, bây giờ cảm thấy thả bất ngờ là không có gì nhiều hơn một lâu quá hạn chỉnh, và vẫn tiếp tục tăng trên thị trường mới. Daily News và phân Tích trực Tuyến báo cáo:

Sau đó lắc-ra nguy cơ cao tệ hưởng sự phục hồi mạnh mẽ. Tỷ lệ lãi suất thấp khuyến khích nhà đầu cơ nhập lại thực hiện giao dịch và xây dựng đầu cơ lớn vị trí, đi ngắn trên Yên, và Franc Thụy sĩ.

Có thể bạn quan tâm: