Fed là Debasing Dollar

Vài năm trước, Ben Hơn được biệt danh "máy bay trực Thăng Ben" bởi đùa thôi mà Ăn sẽ thả Đô-la từ trực thăng nếu các người Mỹ tình hình kinh tế bao giờ trở nên tuyệt vọng đủ để đảm bảo nó. Sau này, các bestowers của tên này có thể không có được nhiều lời tiên tri, như là Hàng dự Trữ liên Bang đã chính thức cam kết để làm tất cả mọi thứ trong khả năng để kích thích dòng chảy tiền, ngắn của nghĩa là trả tiền từ bầu trời. Thị trường vốn tự nhiên đã phản ứng với chính sách này toa với thỏa thích, như một số thặng dư đô la sẽ được sử dụng để thầu lên và cổ phiếu. Thị trường tiền tệ, mặt khác, được không quá tự mãn, gửi đồng Đô la trở lại xuống từ sâu thẳm từ đó, nó chỉ vừa xuất hiện. Nói cách khác, không lãi suất và cho ăn uống quá độ của đô-la nóng off in báo chí đã nhà phân tích và hối hỏi về những người sẽ có đủ ngu ngốc để có muốn riêng Đô la trong tương lai. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Nếu Fed là sẽ tạo ra ắp mất giá, không có hóa đơn đô la, ai sẽ hấp thụ họ? Ai sẽ tài trợ của chính quyền Obama lờ mờ titanic thâm hụt tài chính? Ai sẽ tài trợ của Mỹ, hàng năm thặng dư của tiêu thụ hơn sản xuất (sau 25 nhiều hoặc ít hơn năm liên tục, gần như là một quốc gia đặc điểm)?

Có thể bạn quan tâm: