Mới Chỉ sử dụng PPP để giá tiền tệ

Điều luật kinh tế của sức mua tương đương (THEO) mệnh lệnh đó giá mức độ và hối đoái nên di chuyển theo hướng ngược lại. Nói một cách khác, khi một tệ đánh giá cao, giá của nó nên giảm cân xứng vì vậy mà ảnh hưởng trên giá là không. Phương pháp cho đo PPP-hãy để mình thử nó được không chính xác. Gần đây, một ngân hàng Úc có vốn đầu tư vào sự thành công của Các nhà kinh Tế của Mac chỉ số và kết hợp nó với một trong các video phổ biến nhất tiêu dùng, thiết bị điện tử, Táo iPOD. Kết quả là iPOD chỉ số, trong đó sử dụng giá bán lẻ một iPOD ở các quốc gia khác nhau như là một cơ sở để đánh giá tương đối tệ định giá. Kết quả cuối cùng cho hối là USD suy ra được đánh giá thấp, kể từ khi CHÚNG ta giá của một iPOD là một trong những thấp nhất trên thế giới. Các Tài chính Hiện báo cáo:

Người brazil trả giá cao nhất cho một iPod, bắn phá ra $327.71, cũng ở trên nhì Ấn độ xuống $222.27. Canada là nơi rẻ nhất để mua một Nano xuống $144.20, trong khi...CHÚNG ta là người thứ nhất, $149.

Có thể bạn quan tâm: