Tony Blair cố gắng để châm ngòi cho nền kinh tế EU

Hiệu suất của các tập thể EU nền kinh tế đã không có gì ngắn của thảm hại trong vài năm, và được thiết lập để phát triển ở chỉ 1.5% trong năm nay. Như các nhà lãnh đạo hiện tại của anh, Thủ Tướng Anh, Tony Blair đã bị buộc tội với dẫn đầu Euro-khu vực kinh tế quay vòng. Ông đã đề xuất một kế hoạch cho tương lai, trong đó có ít công việc an ninh, ít an sinh xã hội, và chính phủ trợ cấp chi tiêu vào nghiên cứu và phát triển. Nó đã được đưa ra giả thuyết là sự xã hội hóa chính sách của anh tạo ra vài ưu đãi để làm việc, và có kết quả trong thất nghiệp lớn. Nếu EU thành viên quốc gia loại bỏ một số công việc bảo vệ, do đó khôi phục này động cơ để làm việc, nó có thể đốt cháy của mình nền kinh tế và spark Euro trong quá trình. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Tăng trưởng đã luôn tụt lại phía sau của Mỹ trong những năm gần đây đặc biệt ở châu Âu nơi mà tỷ lệ thất nghiệp thường di gần hai chữ số (cũng ở trên 10% trong các trường hợp của Đức và Bỉ).

Có thể bạn quan tâm: