Canada Sẽ Mạnh Mẽ, Tệ Đạt Được

Tỷ lệ lãi suất ở Canada vẫn ở 4.5 phần trăm ngày hôm nay, kết quả đạt được cho Canada đô-la. Một lời tuyên bố của các Ngân hàng của Canada đã cho thấy rằng, đất nước của nền kinh tế đang làm tốt hơn mong đợi. Giữa vấn đề tín dụng từ nước láng giềng CHÚNG tôi, nó có vẻ Canada vẫn còn hơi bị tổn thương. Forbes báo cáo:

'Canada ngân hàng thương nhân thấy ít trong Bộc phút để đề nghị tương lai đó lãi suất đang ở trong các hoạt động, sau ngày hôm nay là 'không thay đổi quyết định,' ông Peter Wadkins tại Thomson KHÔNG thị Trường.

Có thể bạn quan tâm: