Trung Quốc Tăng Dự Trữ Yêu Cầu

Trước ngày hôm nay, Trung quốc thông báo rằng tối thiểu lượng mà các ngân hàng phải ra với các ngân hàng trung ương sẽ được tăng lên bởi 0.5% bắt đầu ngày 15 tháng tám. Dự trữ này yêu cầu tăng gây ra sự yên để đạt được nó trong một tuần cao chống lại USD. Nó đến như là một sự thất vọng đến Washington tuy nhiên là không có một cuộc thảo luận của yuan linh hoạt, nhưng có khả năng là cuộc tranh luận này sẽ nóng lên trong những ngày tháng sắp tới. Forbes báo cáo:

Ngân hàng của New York tệ nhà phân tích Neil Mellor ý rằng Bà Shusong, một người có ảnh hưởng chính phủ kinh tế cho biết hôm nay là Trung quốc cần phải mở rộng yuan kinh doanh của ban nhạc để giúp kiểm soát khoản dư thừa.

Một tiếp tục mở rộng của các giao dịch 'có thể dễ dàng đi trong vòng vài tuần,' Mellor cho rằng.

Có thể bạn quan tâm: