Bình luận: Yuan et al Phải đánh giá Cao

Mặc dù các Quốc Yuan là bề ngoài là phép dao động trong giá trị thực tế là kích thước của nó biến động và tốc độ của nó đánh giá cao sự đang kiểm soát chặt chẽ của Trung quốc Ngân hàng Trung ương. Từ khi tiền vẫn còn có hiệu quả cố định để những đồng Đô la, Trung quốc đang bị cắt giảm trong khả năng của mình để tiến hành tiền tệ mật và phải chặt chẽ gương cho CHÚNG tôi chính sách. Cùng đi với phần còn lại của châu Á, trừ Nhật bản. Trong khi CHÚNG tôi chính sách tiền tệ là tương đối chặt, như nó đã được cho năm năm qua, điều này cần thiết không gây ra quá nhiều vấn đề, hầu hết các nền kinh tế sẽ giữ lãi suất cao không phân biệt của CHÚNG ta.

Kể từ khi Ăn bắt đầu nới lỏng sách tiền tệ hơn sáu tháng, tuy nhiên, nhiều người trong số những nền kinh tế mới ở châu Á, đặc biệt là Trung quốc, đã bị buộc vào một ràng buộc. Một mặt, hạ thấp tỷ lệ lãi suất đang làm trầm trọng thêm những vấn đề của lạm phát. Mặt khác, họ muốn giữ tiền của họ ổn định như vậy là không giới hạn kinh tế phát triển. Trong Ngân hàng Trung ương phải xác định đó là quan trọng hơn: chiến đấu lạm phát hoặc thúc đẩy tăng trưởng. Theo một số nhà kinh tế, các nền kinh tế đang rất mạnh mẽ, có phát triển gần 10% chung cuối cùng năm đó, họ có thể đủ khả năng để làm chậm, nếu nó sẽ dẫn đến nhiều hơn mức giá ổn định. Nhưng cách duy nhất để ổn định giá là để tăng đáng kể lãi suất, mà sẽ đặt lớn hơn áp lực trên đồng tiền của mình để đánh giá cao.

Ngoài ra, các Ngân hàng Trung ương của châu Á đã tích lũy được một lượng đáng kinh ngạc, 4 Tỷ đồng trong dự trữ ngoại tệ. Trong quá khứ, điều này đã được một trung lập, đôi khi có lợi nhuận hoạt động. Kể từ khi Ăn bắt đầu cắt giảm tỷ lệ lãi suất khác biệt đã được quay ngược như vậy mà các Ngân hàng Trung ương đang mất tiền trên mỗi đơn vị địa phương, tệ họ bán đổi Đô-la. Theo một nhà phân tích, hơn $160 Tỷ đã bị mất tích kể từ tháng năm 2006, và những thiệt hại sẽ gắn kết với mỗi thêm sự can thiệp.

Có thể bạn quan tâm: