Trung Quốc Có Thể Ngâm Mình Vào Dự Trữ

Hôm qua, Blog của ngoại Hối báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương và nguồn Quỹ xuất hiện để được mất niềm tin trong những đồng Đô la. Để theo dõi với một cụ thể dụ, một cấp cao Trung quốc thì thấy gần đây cho rằng Trung quốc nên di chuyển dành dự trữ của nó kể từ khi họ đang mất dần giá trị bằng RMB điều khoản. Chính thức được cung cấp một phần được sử dụng để mua nước ngoài năng lượng tài sản, để giảm thiểu chống lại cả hai Đô la rơi xuống và dầu tăng. Rõ ràng là có một xu hướng giữa tổ chức chủ sở hữu của Đô-la để sử dụng tiền để mua CHÚNG tôi tài sản. Chứng kiến những gần đây (riêng biệt) bán hàng của Chrysler và GM Tòa nhà Trung Đông người mua. Với gần $2 nghìn Tỷ trong dự trữ ngoại tệ, tuy nhiên, Trung quốc đang ở một lớp học bằng cách riêng của mình, và bất kỳ dấu hiệu của nó thất vọng với đồng Đô la sẽ được thực hiện rất nghiêm túc.

Có thể bạn quan tâm: