Ngày Đánh Dấu Dollar Quay Vòng

Trước đó, trong tuần này, Blog của ngoại Hối suy đoán rằng thủy triều đã được chuyển vào Euro, mà đã rút lui khỏi $1.60 ngưỡng. Chắc chắn rồi, tháng tư thấy tốt nhất hàng tháng, hàng hiệu bằng đồng Đô la trong hơn hai năm. Những bất ngờ về mặt của đồng Đô-la bắt nguồn từ thay đổi tỷ lệ lãi suất mong đợi. Chỉ có một vài tháng trước đây, các đồng thuận giữa các nhà đầu tư được mà Ăn sẽ giảm giá nữa tại tiếp theo của cuộc họp chỉ có thời điểm của sự không chắc chắn là cho dù tỷ lệ sẽ bị cắt 25 hay 50 điểm cơ.

Như của ngày hôm nay, tuy nhiên, chỉ có một 25% cơ hội rằng Fed sẽ cắt giảm tỷ giá cả, nếu bạn đi theo giá tương lai. Về châu âu, các nhà đầu tư đang không còn chắc chắn như vậy mà fed sẽ tăng giá rẻ trong phản ứng để tăng lạm phát. Trong ngắn mới đồng thuận là việc CHÚNG tôi/EU lãi suất khác biệt đã ổn định. Sau đó là, kinh tế hình ảnh các nhà đầu tư "được lựa chọn" để được ngạc nhiên bởi gần đây nhất dữ liệu kinh tế. Trong khi thoái kinh tế vẫn có vẻ như không thể tránh khỏi, nó có thể không nghiêm trọng như các nhà đầu tư trước đó đã sợ. Reuters báo cáo:

Ngược lại với hơi mạnh mẽ hơn MỸ dữ liệu trong tháng thứ đức tình cảm kinh doanh chỉ trong tuần này đã lớn nhất giảm hàng tháng kể từ tháng năm 2001.

Có thể bạn quan tâm: