Euro để có thêm nhiều quốc gia

Euro chung tiền tệ, có vẻ quan tâm đến mời nhiều nước để tham gia. Vấn đề duy nhất là các anh đã thành lập điều kiện cho hội viên đó thậm chí ngay cả hiện tại các thành viên sẽ tìm thấy khó khăn để đáp ứng. Những điều khoản này được đóng khung xung quanh ổn định, đặc biệt là đối với giá tiền tệ, nền kinh tế, và ngân sách. Slovenia và jordan có hài lòng kinh tế và yêu cầu tiền tệ, nhưng đang gặp khó khăn trong việc quản lý của mình thâm hụt ngân sách và kiểm soát lạm phát. Trong khi đó, các nước khác, như Thụy điển và Bỉ, trong đó có đủ điều kiện cho Euro hội viên, đang gặp rắc rối thu hút được sự hỗ trợ cộng đồng tiền chung. Trong ngắn, nó có thể được năm năm hoặc hơn trước khi Euro mở rộng để có thêm nhiều thành viên. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Người phương tây đang bắt đầu cảm thấy không chắc chắn quá. Khu vực châu âu có thể đã có quá nhiều tâm (Ý, ví dụ, hoặc hy Lạp).

Có thể bạn quan tâm: