Bắt-22 của USD

Gần đây dữ liệu kinh tế đề nghị rằng Mỹ là ghi chi tiêu chính phủ và hiện tại thâm hụt tài khoản đang lái xe nước sâu hơn vào nợ. Một báo cáo mới vào Mỹ là nợ cố gắng để không tin nổi tiếng này niềm tin. Theo báo cáo của Mỹ ngoại tài sản thực sự đánh giá cao trong đồng Đô la khi USD mất giá, bù đắp nhiều sự gia tăng trong vay nước ngoài đó đã xảy ra. Nói ngắn gọn trong khi nó xuất hiện Mỹ đang chìm sâu hơn vào nợ, thật là kém ấn tượng. Trong khi đó, Mỹ chạy một 600 triệu đô thâm hụt trong năm 2004, ròng nước ngoài trách nhiệm chỉ tăng thêm $200 Tỷ. Do sự đánh giá của nó tài sản nước ngoài. Tuy nhiên, những gì đi phải đi xuống. Như các USD đã đánh giá cao trong vài tháng qua, vậy có nước ngoài của nó nắm giữ mất giá. Nó có thể mất một quyết liệt đảo ngược của USD để đúng vấn đề này. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Tất nhiên, thêm một giọt nước trong đô-la và một rơi vào Mỹ chia sẻ giá có thể cắt những trách nhiệm một lần nữa vào năm 2006. Nhưng đó là lý do khó khăn để mua đô-la.

Có thể bạn quan tâm: