Hàn Quốc Sẽ Ngừng Tổn Thất

Có vẻ như người hàn quốc Sẽ có (tạm thời) đáy, đảo ngược một trong những thứ lớn nhất từ chối trong lịch sử của nó. Đồng tiền là 5% hàng ngày nhảy đã làm cho nó một của một trong những điểm sáng trong Á tuần này, nơi thị trường chứng khoán và tệ sụp đổ do hoàn toàn thiếu tự tin. Các nhà phân tích thuộc tính nhảy với một tin đồn rằng hàn quốc quản lý đang cố gắng để chồn ra nhà đầu cơ, người được cho là đã khiến Sẽ xuống trong vài tháng. Như là một kết quả bất ngờ tăng vốn nước ngoài đổ vào Hàn quốc như các nhà đầu tư trở về với sức sống mới, tự tin rằng chính phủ hàn quốc đang chuẩn bị để đối phó trong nước với sự khủng hoảng đó là hấp dẫn trường tài chính toàn cầu. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Hàn quốc sẽ hoàn thành nó nhảy lớn nhất kể từ Tháng năm 1998 sau một cuộc họp trong số các quản lý tài chính nhắc suy đoán rằng chính phủ sẽ hỗ trợ các loại tiền tệ.

Có thể bạn quan tâm: