Tỷ lệ lãi suất chuyện phao Euro

Euro được đóng trên hồ sơ cao, nó đạt được chống lại la trong tháng bảy. Một lần nữa, nó là tỷ lệ lãi suất chuyện đó là lái xe tệ lên trời. Tiếp tục gia tăng của tập thể nền kinh tế của các anh là trùng hợp với một giảm kinh tế Mỹ, thúc đẩy bởi giảm giá bất động sản và thị trường vốn. Kết quả là, kinh tế đang dự báo rằng của tháng này tương ứng ngân hàng trung ương cuộc họp sẽ mang về một tỷ lệ đi lang thang trong EU và một hạ thấp tỷ lệ trong CHÚNG ta. Dự đoán này, đó cũng là được hỗ trợ bằng giá của tương lai lãi suất, sẽ thu hẹp danh EU-CHÚNG tôi lãi suất khác biệt để chỉ 75 điểm cơ! Thông cáo báo chí, báo cáo:

Thương nhân cũng đã để cược euro sẽ tăng cường chống lại đồng đô la MỸ, con số từ Washington dựa trên hàng Hóa tương Lai kinh Doanh hoa Hồng
cho thấy trên Tháng chín. 7.

Tìm hiểu Thêm: Euro Tăng vào Tháng-Chất Chống lại Dollar vào sự phát Triển, đánh Giá Xem

Có thể bạn quan tâm: