ECB bất Chấp sự chống Đối và Tăng Giá rẻ

Các Ngân hàng Trung ương (ECB) hôm nay ra chuẩn châu Âu cho vay lãi tới 4% mức cao nhất trong sáu năm. Di chuyển đến giữa khốc liệt phản đối bởi chính trị gia châu Âu người đúng là sợ rằng lãi suất cao hơn sẽ chỉ gửi Euro cao hơn chống lại các công nghiệp hóa tệ và uốn nền kinh tế châu Âu. Euro là lơ lửng trên mức kỷ lục lại các USD, Yên Nhật bản, Trung quốc và nhân dân Tệ, mặc dù nó nền kinh tế có lẽ là yếu nhất của bó. Tuy nhiên, bản chất của liên Minh châu Âu phương tiện lợi ích của tất cả thành viên quốc gia cần được xem xét sau, trong khi nhiều người trong số các truyền thống châu Âu cỗ máy nền kinh tế đang đấu tranh phía Đông, châu Âu, ví dụ như là phát triển mạnh. Lấy vấn đề vào bàn tay của mình, của Pháp, tổng thống mới, Nicolas Sarkozy, đang đe dọa lập pháp buộc suy giảm, châu âu, và nhiều nhà phân tích nghĩ ông có thể thành công. Các Báo cáo:

"Sarkozy và đa số phiếu sẽ không đi khỏi đây. Có một làn sóng của cảm giác đó châu Âu đang được thực hiện cho một chuyến đi bởi phần còn lại của thế giới, và họ sẽ không đưa lên với nó nữa."

Đọc Thêm: câu chuyện giá tăng lên như là găng tay đi

Có thể bạn quan tâm: