Làm thế nào để đặt cược vào đồng Euro của giảm

Trong những năm ngày, Euro đã giảm gần 10% so với USD. Với tất cả sự không chắc chắn đang gây rắc rối châu Âu, đồng tiền có thể giảm thêm. Có rất nhiều cách để đặt cược vào đồng Euro của suy giảm, rõ ràng nhất trong số đó là một đơn giản đặt cược vào những đồng tiền, chính nó. Tuy nhiên, nó cũng có thể có lợi thế của một thành yếu Euro bằng cách đầu tư vào công ty châu Âu mà nhận ra một phần quan trọng của doanh thu của họ ở nước ngoài. Khi Euro từ chối, các sản phẩm mà các công ty xuất nhập khẩu tự nhiên trở thành rẻ hơn, trong các điều khoản của các loại tiền tệ. Ngoài ra, rất nhiều công ty sẽ tận dụng bất ngờ tăng lợi nhuận của thường cải thiện sản phẩm của họ, hoặc tăng chi tiêu vào thị, có thể dẫn đến tương lai lợi nhuận. Công ty đó bạn nên xem xét đầu tư vào? Lâu năm châu Âu cường quốc, chẳng hạn như Siemens và Nokia, luôn được các ứng viên xuất sắc, Tuy nhiên, phụ Nữ công ty thực phẩm cũng có thể quan tâm. Theo báo cáo:

Ngắn hạn là cơ hội đặc biệt là hấp dẫn trong ngành thực phẩm. Sự thay đổi trong đô/tỷ giá euro có nghĩa là phụ Nữ công ty thực phẩm sẽ không chỉ cho cao hơn mong đợi thu nhập nhưng cũng sẽ có thêm lợi nhuận để đưa vào chương trình tiếp thị có thể tăng thị chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm: