Nhật Bản Ngoại Hối Dự Trữ Gần $1 Nghìn Tỷ

Nhật bản của Ngân hàng Trung ương bây giờ điều khiển hơn $950 Tỷ trong dự trữ ngoại tệ, chỉ những người của Trung quốc. Trong khi Nhật bản không được tích lũy mới đáng kể dự trữ của nó hiện có dự trữ đã đánh giá cao giá trị do để đồng Euro của đi lên gần đây. Các nhà phân tích đang giữ một dự trữ của cả hai quốc gia, đó đại diện cho gần 50% của thế giới dự trữ ngoại tệ. Ngoài ra, nhà phân tích sẽ được xem Trung quốc, mà có thể có một gợi ý từ Nhật và đa dạng hóa của dự trữ vào Euro-bằng tiền tài sản để bù đắp những hiệu ứng của giảm Đô-la. Virus sẽ Tin tức báo cáo Hạn chế:

Nhật bản dự trữ đang theo dõi chặt chẽ bằng chứng của làm thế nào nước là quản lý của nó, ngoại tệ hơn. Nó hành động được coi như là một kể trao đổi tỷ lệ và trái phiếu thị trường trên thế giới, đặc biệt là chính phủ MỸ bond.thị trường.

Có thể bạn quan tâm: