Canada để Giữ Giá rẻ

Các hình ảnh kinh tế ở Canada này ngày càng giống như là của phần còn lại của thế giới: chậm phát triển và tăng lạm phát. Tương tự như vậy, tiến thoái lưỡng nan phải đối mặt với các Ngân hàng của Canada gương của từng khu vực và Ăn. Mặc dù Canada lạm phát chỉ là 2.2% Ngân hàng của Canada có lẽ sẽ cố gắng hết sức thận trọng, bởi leo núi giá rẻ hơn là triệt hạ chúng. Sau đó một lần nữa, các nhà phân tích, không mong đợi các Ngân hàng Trung ương để thực hiện bất kỳ hành động cho một sáu đến mười hai tháng, dựa trên hy vọng rằng một nền kinh tế làm mát tự nhiên sẽ mang lại lạm phát. Điều đó làm cho cuộc tranh luận này có vẻ tranh luận, đưa ra bao nhiêu có thể xảy ra trong một khung thời gian dài. Canada.com báo cáo:

Canada sẽ có được một ý tưởng tốt hơn của ngân hàng trung ương là suy nghĩ khi nó phát hành chính sách tiền tệ cập nhật và thống đốc Mark Carney mở lòng ra để làm hỏi tại một cuộc họp báo sau này tỷ lệ của nó-thiết lập quyết định...

Có thể bạn quan tâm: