Đôla và Dầu có liên quan

Theo thông cáo báo chí, các mối tương quan của các người Canada Đô với giá dầu hiện .88, có nghĩa là một 88% của Đôla đánh giá đúng sau tăng giá dầu. Mối quan hệ này có vẻ để giải thích nhiều Đô la Canada, gần đây của sức mạnh tệ đã đánh giá cao chống lại USD cho bốn tuần liên tiếp. Cơn bão Katrina gián tiếp cung cấp thêm hỗ trợ cho các loại tiền tệ, như là người Canada dầu khí xuất khẩu đã được hưởng lợi từ giá hàng hóa, mà là dự kiến sẽ còn cao gần hạn. Ngày 7 tháng chín Ngân hàng Trung ương của Canada, được mong đợi sẽ làm tăng tỷ lệ lãi suất và hướng dẫn cho tương lai đánh giá tăng vọt. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Sự phát triển mạnh mẽ có thể nhắc các Ngân hàng của Canada...để nâng cao lãi suất của mình, nhiều hơn một lần này năm sau khi giữ nó không thay đổi kể từ [cuối cùng] ngày.

Có thể bạn quan tâm: