Cắt giảm tỷ lệ Mong đợi Ở CHÚNG ta

Dự Trữ liên Bang là dự kiến sẽ làm giảm tỷ lệ lãi suất vào ngày 18. Điều này là để đáp ứng phát tín dụng vấn đề trong nước, cũng như một sự suy yếu trường. Các đánh giá cắt nên một tia lửa toàn cầu phản ứng. Trong nước, nó đã tăng lên các đồng đô la MỸ. Báo Cáo Forbes:

Vẫn còn giảm rủi ro cho CHÚNG tôi đồng đô la, nhưng tồi tệ nhất xuất hiện để được hơn, trừ khi có nhiều chấn động từ trường chứng khoán toàn cầu, LỰC tài chính cao cấp nhà phân tích Ian Copsey nói.

Có thể bạn quan tâm: