Mexico can Thiệp Thay mặt cho Peso

Hầu hết các cơ ở gần đây tuần liên quan đến hối can thiệp đã tập trung vào Nhật bản và Nga. Các Ngân hàng Trung ương của Mexico, trong khi đó, đã lặng lẽ trượt vào trường ngoại hối để bảo vệ của nó đập Peso, đó đã rơi trên 30% trong sáu tháng qua. Chưa rõ ràng lăm, cho dù Mexico những nỗ lực, kết hợp với sự hỗ trợ của CHÚNG tôi sẽ có đủ để ngăn chặn suy giảm, xét rằng kinh tế cơ bản tiếp tục xấu đi. Ít nhất, di chuyển phục vụ như là một biểu tượng cảnh báo để thị trường gấu rằng các Ngân hàng Trung ương là giám sát tình hình, và được chuẩn bị để bảo vệ mình tiền cho phù hợp. Mexico cũng có thể phục vụ như một trường học mới nổi khác nền kinh tế thị trường, mà hầu hết đã chứng kiến nhỏ chạy trên của đồng tiền từ sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng tín dụng. Cùng một lúc, nó sẽ là một sai lầm cho họ cho rằng họ có thể bảo vệ đồng tiền của họ ở cố định trao đổi tỷ lệ, cho gần đây của Nga thất bại để đạt được kết quả như vậy. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Nga "vụng về bằng cách cố gắng để vẽ một đường trong cát," nói [một nhà phân tích]. "Thị trường tiền tệ sẽ không có cứu trợ cho đến khi cuộc khủng hoảng là quá khứ."

Tìm hiểu Thêm: Mexico Ngân hàng Trung ương của can Thiệp để Ngăn chặn Peso Trượt

Có thể bạn quan tâm: