Đâu là tỷ Giá Đi? Nhìn vào những dữ Liệu

Tại thời điểm này, đó là rập khuôn đến điểm đến cái gọi là dữ liệu dồn dập. Trong khi một khi đã có quá ít dữ liệu, bây giờ rõ ràng là có quá nhiều, và đó là không có thật ít khi nói đến dữ liệu có liên quan đến các thị trường ngoại hối. Trên lý thuyết, tất cả các dữ liệu cần được di chuyển trong cùng một hướng. Hoặc có lẽ có một cách để thể hiện ý tưởng đó sẽ là để nói rằng tất cả dữ liệu nên kể một câu chuyện tương tự, chỉ từ góc độ khác nhau. Trong thực tế, chúng tôi biết đó không phải là trường hợp, và bên cạnh đó, một thường có thể tham gia trong các ngược phương pháp khoa học, để tìm một số dữ liệu để hỗ trợ bất kỳ giả thuyết. Nếu chúng ta nghiêm túc về việc tìm kiếm sự thật và không phải về chứng minh một điểm, sau đó, câu hỏi là: Đó dữ liệu chúng ta có nên nhìn vào?

Tôi nghĩ rằng các quý Ngân hàng Quốc tế khu định Cư (BIS) báo cáo là một nơi tốt để bắt đầu. Báo cáo này là không chỉ có một tuyệt vời-đọc cho dữ liệu nghiện, nhưng cũng là ảnh chụp của các tài chính hiện tại và kinh tế nước của thế giới. Đó là tất cả vĩ mô-dữ liệu cấp, vì vậy không có câu hỏi của thời sự. (Nếu bất cứ điều gì, ta có thể tranh luận đó, phạm vi được quá rộng, vì dữ liệu bị phá vỡ, không tiến xa hơn CHÚNG ta, ANH, châu âu, và phần Còn lại của thế Giới). Phần tốt nhất là tất cả các dữ liệu thô đã được tổ chức và được đóng gói, và ra được trình bày rõ ràng và sẵn sàng cho giải thích.

Dù sao, thị trường chứng khoán đua bắt đầu vào năm 2010 đã cho thấy không có dấu hiệu của chậm lại năm 2011, với CHÚNG tôi chắc chắn dẫn đầu phần còn lại của thế giới. Như thường là trường hợp này có tương ứng với một dòng chảy tiền mặt từ bond thị trường và sự gia tăng ổn định lâu dài lãi suất. Tuy nhiên, thị trường vốn, và trở về có thể bắt đầu với lá cờ, và kết quả là, các dòng chảy của vốn vào thị trường mới đã đảo ngược sau một hồ sơ năm 2010. Mà không đào sâu xuống sâu hơn nữa, hàm ý là rõ ràng: sau 2 năm của sự yếu kém phát triển thế giới nền kinh tế đang ở ầm ầm sau khi tăng trưởng mới trong thị trường thể làm chậm.

Tăng trưởng kinh tế, kết hợp với tăng giá hàng hóa, đã được sản xuất lạm phát. (Xem bài trước của tôi cho nhiều về chủ đề này). Tuy nhiên, các thị trường hy vọng rằng ngân hàng trung ương, Trong và Ăn (trong đó để) tất cả sẽ tăng tỷ lệ lãi suất hơn hai năm tiếp theo. Kết quả là, trong khi các nhà đầu tư mong đợi lạm phát tăng hơn thế kỷ tiếp theo, họ tin rằng nó sẽ có tiền tệ chặt chẽ hơn mật và trung bình xung quanh 2-3% trong nước công nghiệp.


Các hình ảnh cho các nền kinh tế thị trường là hơi ít lạc quan hơn, tuy nhiên. Nếu anh chấp nhận những BIS sử dụng của Trung quốc, Ấn độ, và Xin là đại diện của thị trường mới nổi như một cả, tăng tỷ lệ lãi suất sẽ giúp chúng tránh siêu lạm phát, nhưng đáng giá lạm phát vẫn là được mong đợi. Tôi tự hỏi, sau đó nếu các đón trong qua biên giới cho vay hơn quý này sẽ không làm chậm do sự mong đợi của giảm bớt thực sự trở lại.

Bất kỳ bất ngờ lạc quan trong những đồng Đô la và Euro (và Pound một mức độ thấp hơn) phải được tôi luyện, tuy nhiên, do của họ nghiêm trọng vấn đề tài chính và kết quả là sự biến động. Như là một kết quả của sự khủng hoảng tín dụng (và sẵn xu hướng), nợ chính phủ đã tăng đáng kể trong ba năm qua, đứng đầu 100% của chính phủ cho CHÚNG tôi 200% của chính phủ cho Nhật bản. Tín dụng hoán đổi tỷ lệ (mà đại diện cho những thị trường' cố gắng để đo các xác suất của mặc định) đã tăng lên trên bảng. Đến nay, lợi ích đã được cao nhất cho "rìa" quốc gia, nhưng hồi quy phân tích cho thấy rằng giá cho cột nền kinh tế cần phải tăng tỉ lệ để tài khoản cho những nợ lớn hơn gánh nặng. Theo một BIS phân tích, CHÚNG tôi và ngân hàng ANH được tiếp xúc với rất khu vực châu âu rủi ro tín dụng, có nghĩa là một định bởi một trong những con LỢN sẽ vang dội trên khắp thế giới phương tây.

Trong khi tôi lo lắng rằng đó là một cơ bản phân tích làm cho tôi xuất hiện nông cạn, tôi đứng đây "20.000 chân" tiếp cận với các báo trước rằng nó chỉ có thể được sử dụng để làm vô cùng chung kết luận. (Kết luận cụ thể hơn một cách tự nhiên nhu cầu cụ thể hơn phân tích dữ liệu!) Họ đang mà công nghiệp tệ (dẫn bởi những đồng Đô la và có lẽ Euro) có thể giai đoạn một sự trở lại năm 2011, do mạnh mẽ hơn sự tăng trưởng kinh tế và lãi suất cao hơn. Trong khi GDP tăng trưởng và lãi suất chắc chắn sẽ là cao hơn trong các thị trường mới nổi các nhà đầu tư rất tích cực trong giá này trong. Một điều chỉnh trong lý thuyết mẫu tự nhiên đòi hỏi một điều chỉnh trong thực tế thị trường hối đoái!

Có thể bạn quan tâm: