Báo cáo báo hiệu thay Đổi ngoại Hối dự Trữ ngoại Tệ

Tuần này là Ngân hàng Quốc tế khu định Cư (BIS) báo cáo quý đến với một số tiết lộ thú vị (nhất mà tôi sẽ thảo luận trong một bài sau). Dưới đây, tôi muốn tập trung vào một đặc biệt là phần thú vị hưởng, "Ngoại hối mới nổi tệ." Phần này mang ý nghĩa to lớn cho tương lai của dự trữ ngoại tệ và là một phải đọc cho cơ bản phân tích.

Theo BIS, "Ngoại hối doanh thu phát triển trong một thời trang dự đoán với tăng thu nhập. Như thu nhập mỗi đầu người tăng tiền kinh doanh cắt rời khỏi cơ bản hiện giao dịch tài khoản...hơn nữa, tệ với dù cao hay thấp mang lại thu hút nhiều kinh doanh, phù hợp với vai trò của họ là mục tiêu và tài trợ đồng tiền thực hiện giao dịch." Nói cách khác, nhất tệ lỏng (và do đó, phù hợp nhất dự trữ ngoại tệ) chủ yếu là những người tiên tiến của nền kinh tế và thứ với những người bất thường lãi suất.

Về lý thuyết, một trong những mong đợi một mối quan hệ giữa ngoại hối nghiệp và thương mại. Trong thực tế, này, hóa ra là chính xác những trường hợp cho ít nước phát triển. Kể từ khi thị trường vốn của các nước có xứng đáng không phát triển, cung cấp hạn chế cơ hội cho đầu tư ngoại, hầu hết các nhu cầu của họ tệ thân trực tiếp từ thương mại. Trong thực tế, đồng tiền của Malaysia, Indonesia, ả Rập Saudi, và (ý) Trung quốc phù hợp hồ sơ này, với một tỷ lệ 1:1 giữa ngoại hối nghiệp và thương mại.

Cùng một lúc, BIS phát hiện ra một mối tương quan giữa các tỉ lệ của ngoại hối doanh thu để thương mại và GDP. Điều đó có nghĩa đó là một quốc gia phát triển kinh tế và đi vào khu vực nước công nghiệp, các loại tiền tệ sẽ kinh nghiệm mũ tăng doanh thu. Ví dụ, Anh và Yên Nhật đang trao đổi tại một số lượng mà là 50 lần lớn hơn cần thiết cho mục đích thương mại. Tỷ lệ hối doanh thu để đổi lấy đồng Đô la MỸ, trong khi đó, vượt quá 100!

BIS đã có thể phù hợp với một đường hồi quy để các dữ liệu mà dường như giải thích về hiện tượng này khá tốt. Phần lớn của nền kinh tế/tệ đó khảo sát rơi khá gần với dòng này, thấy rằng ngoại hối doanh thu là chính xác nơi mà nó nên có liên quan để tham gia vào mỗi đầu người và thương mại. Trong thực tế, đường chạy thẳng qua châu âu, Hong Kong Đô-la, Đô la Canada, và Krona thụy điển, và na uy Krona.

Cũng có nhiều ngoại lệ. Cho kích thước của Trung hoa của nền kinh tế, ví dụ, sẽ dự đoán rằng doanh thu ở Trung quốc Yuan nên 2-3 lần những gì nó đang được. Không ngạc nhiên, tất cả lớn của thế giới dự trữ ngoại tệ (trừ Euro) có thể được tìm thấy nổi trên phía bên kia của đường hồi quy. Doanh thu trong những đồng Đô la MỸ, Nhật bản Yên, Úc và đồng Đô la là gần gấp đôi độ cao như người mẫu dự đoán. Có lẽ nhất trắng trợn ngoại là người New Zealand Đô-la, mà có vẻ là giao dịch tại một tần số là 8-10 lần cao hơn nó nên được. Tất nhiên, New Zealand là trường hợp đặc biệt, có không phải là một nền kinh tế đó là, như nhỏ và ổn định, và luôn luôn cao hơn mức trung bình lãi suất.

Một cách giải thích của phân tích này là nhu cầu cho tất cả các loại tiền tệ rơi trên đường hồi quy nên từ chối theo thời gian, và nên trải nghiệm ít nhất một khấu. Ngược lại có thể nói cho tệ đó đang rơi đường hồi qui, đặc biệt là nếu họ nền kinh tế tiếp tục mở rộng nhanh hơn so với tốc độ trung bình.

Cùng một lúc, nó sẽ đặt mọi thứ vào quan điểm. Thậm chí nếu nhu cầu của Trung quốc Yuan tăng gấp đôi phù hợp với các BIS người mẫu (đó sẽ đòi hỏi phải nới lỏng hơn vốn điều khiển trong số những thứ khác), GDP vốn sẽ cần phải tăng 20 x và CHÚNG tôi GDP sẽ cần vẫn liên tục để cho các Yuan đến đối thủ Đô-la trong tầm quan trọng. Tôi cũng bắt đầu thắc mắc nếu các New Zealand Đô la không phải là trong thực tế bị quá tải và giá quá cao...

Có thể bạn quan tâm: