Franc thụy sĩ trong Spotlight

Franc Thụy sĩ là cùng một xuồng với các đồng Đô la MỸ và Nhật bản Yên, được hưởng lợi từ một gia tăng trong rủi ro và một thư giãn của mang thương mại vị trí. Nói cách khác, tệ tăng trên lưng của âm thanh tệ chính sách của Ngân hàng Quốc gia của Thụy sĩ, với tỷ lệ lạm phát thấp và tỷ lệ lãi suất thấp tỷ lệ. Mặc dù sự thật là nền kinh tế Thụy sĩ đã sẵn sàng để hợp đồng trong năm 2009, nền kinh tế của nó là trong hình dạng tốt hơn so với các đối thủ, và hiện tại của mình, số dư tài khoản vẫn còn trong thặng dư. Như là một kết quả sự đồng thuận giữa các nhà phân tích là nhà đầu tư sẽ tiếp tục đổ xô đến Franc, như Thụy sĩ là ngưỡng cửa coi như một rủi ro tương đối thấp nơi để đầu tư. Đặc biệt so với các Euro đó, đã tăng lên chống lại la của muộn, Thụy sĩ Franc vẫn bị đánh giá thấp. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Các nhà đầu tư đang rút ra franc trong thời gian quốc tế, căng thẳng và biến động kinh tế vì lịch sử của đất nước trung lập và ổn định chính trị.

Có thể bạn quan tâm: