Quy luật kinh Tế có thể sớm bắt kịp với Dollar

Năm nay, CHÚNG tôi hiện tại tài khoản thâm hụt được dự để đạt được $800 Tỷ, một đáng kinh ngạc 7% của chính phủ. Nếu xu hướng tiếp tục, thâm hụt sẽ nhảy đến 13% tiền, bởi cuối của thập kỷ. Hơn nữa, năm nay sẽ có lẽ dấu hiệu đầu tiên mà mạng CHÚNG ta quay trở lại nước ngoài đầu tư sẽ được ít hơn số tiền kiếm được của người nước ngoài CHÚNG ta đầu tư. Cho xu hướng này bị đảo ngược sẽ yêu cầu một khấu trong những giá trị của USD. Tiếc là CHÚNG ta đang siết tiền tệ nhanh hơn phần còn lại của thế giới phát triển, mà ám đảo ngược như vậy không. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Không chỉ là sự yên tương đối yếu trong danh nghĩa, nhưng giảm giá ở Nhật bản đã làm cho nó thậm chí còn cạnh tranh.

Có thể bạn quan tâm: