EU gọi cho nhân dân Tệ đánh giá cao

Nó chính là việc CHÚNG ta không còn cô đơn, và nó kêu gọi của Trung quốc đến một chỉ giá lại Yuan. Trong một cuộc họp báo đã tổ chức đầu tuần này, bộ Trưởng bộ Tài chính của Áo (quốc gia đó hiện đang nắm giữ các quay tổng thống của anh) cho rằng Yuan phải được cho phép để đánh giá cao. Ông cho rằng một bước như vậy là không chỉ trong thời gian dài của sự quan tâm của Trung quốc, nhưng cũng sẽ giúp đúng toàn cầu mất cân bằng kinh tế. Cuộc gọi của anh ta đánh giá lại chặt chẽ bắt chước những người của CHÚNG tôi, với một đáng chú ý sự khác biệt. Bộ Trưởng Tài chính khẳng định rằng các nhân dân Tệ đánh giá lại phải được thực hiện dần dần, trong khi người Mỹ, các chính trị gia muốn nhìn thấy nó diễn ra trong một chuyển động nhanh chóng. Virus sẽ Hạn chế báo cáo:

Ủy ban EU báo cáo lưng một cách tiếp cận dần dần vì quan ngại rằng đột ngột yuan điều chỉnh có thể làm suy yếu các dollar chống lại euro.

Có thể bạn quan tâm: