BỘC Cắt giảm Tỷ lệ

Các Ngân hàng của Canada có cắt nó chuẩn cho vay đánh giá 50 điểm cơ, để 3.0%. Di chuyển được dự kiến rộng rãi bởi các nhà phân tích, mặc dù một số người trong số họ đã có dự báo thời tiết chỉ có một 25 ly nếu% cắt. Tuần trước, kinh tế dữ liệu xác nhận một nhẹ tỷ lệ lạm phát ở Canada, cho BỘC đèn xanh để giảm bớt tệ chính sách mà không cần phải lo lắng về những ảnh hưởng đến giá. Mặc dù hàng hóa giá mà vẫn ở tầng bình lưu cấp, Canada của nền kinh tế là võng, do dưới chuẩn cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên thế giới. Một số các nhà phân tích đã analogized Canada, tình hình thế tiến thoái lưỡng nan phải đối mặt với các Ngân hàng Trung ương, mà là muốn cắt giảm tỷ lệ lãi suất cho sợ tăng thêm lửa của lạm phát. Như là một kết quả, Euro đã tăng 8.5% so với những đồng Đô la trong năm ngày, trong khi đồng Đô la Canada đã rơi. Nếu BỘC chọn để cắt giảm giá rẻ hơn nữa, đồng Đô-la có thể chiếm lại một số mặt đất, nó đã mất năm ngoái. Thị trường báo cáo:

Chống lại Canada đô-la, đô-la MỸ được khả năng để giữ hỗ trợ xung quanh mệnh, dần dần làm săn trở về C$1.03 trước của liên Bang hoa KỲ thị Trường Mở cuộc họp ủy Ban ngày 30 tháng tư.

Có thể bạn quan tâm: