Đôla làm tổn Thương bởi nền kinh Tế, chính Trị

Có ngã dưới ngang bằng với các USD, những người Canada la canada là bây giờ bị tấn công trên hai mặt trận. Đầu tiên, đó là sự xấu tình hình kinh tế. Giá cho hầu như tất cả các mặt hàng, cụ thể là dầu, đã giảm đáng kể năm nay, đối phó một đòn mạnh vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên-phụ thuộc Canada, nền kinh tế. Ngoài ra, nó lớn nhất đối tác thương mại thế CHÚNG ta đang bị khủng hoảng kinh tế của riêng của mình và là không ở vị trí để hỗ trợ những người Canada, xuất khẩu. Kết quả là tăng tỉ lệ thất nghiệp và nhất chóng giảm trong nhà máy sản xuất trong 25 năm. Sự lạc quan nhất kinh tế đang dự báo GDP của 0.0% trong năm 2009. Thứ hai thành tố của các cuộc tấn công chống lại các la canada đang được tiến hành vô ý của đất nước của Thủ Tướng, người gần đây đã bị đình chỉ trong quốc Hội để tránh một không tin bỏ phiếu trong lãnh đạo của mình. Trong ngắn, bò cho Canada Dollar (không đề cập đến dân chủ) không có nhiều điều để vui mừng về những ngày này. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Toàn cầu bối được giảm giá cho những đồng đô la Canada và trong số chỉ là đóng cọc vào", là một nhà chiến lược tiền tệ. "Không ai muốn tìm một lý do để mua sự Canada dollar ngay bây giờ. Họ muốn có lý do để bán."

Tìm hiểu Thêm: Canada Đô-la Bài hàng Tuần từ Chối trên công Việc chính Trị Dầu

Có thể bạn quan tâm: