Rupee ấn độ là Ổn định

Ấn độ ngoại hối của dự trữ đang phát triển gần $20 Tỉ đô mỗi tháng và nhanh chóng
đến gần $300 Tỷ. Tất nhiên, kèm theo đây trời là không thể tránh khỏi câu hỏi về việc phải làm gì với số tiền. Ngân hàng Hoàng gia của Ấn độ (thông báo) đã xác định được rằng ít nhất Ấn độ kinh tế có thể hấp thụ $50 Tỷ một năm. Theo, phần lớn các dòng vốn là "tiệt trùng" qua hành ngoại hối ổn định trái phiếu, trái phiếu đó đều nhằm cả ở kiểm soát lạm phát, và hạn chế sự đánh giá của Ấn độ Rupee. Rất tiếc, do để đã lạm phát cao ở Ấn độ, các NGÂN hàng phải trả một tỷ lệ lãi suất về việc ổn định trái phiếu hơn là kiếm trên cơ bản tài sản, mà có nghĩa là chương trình này là một đề xuất mất. Kinh tế Thời báo cáo:

Các NGÂN cũng là do dự, để cho phép đánh giá cao hơn nữa đổi tỷ lệ. Trong khi đó, nó có thể cho phép đánh giá cao của sự trao đổi tỷ lệ để tránh tiêm thanh khoản (bằng cách mua đô la và bán rupees), đó là quan tâm về một thực tế là nó đã hơn giá trị.

Tìm hiểu Thêm: 250-bn đô la câu hỏi của dòng vốn

Có thể bạn quan tâm: