ANH làm giảm tỷ lệ lãi suất

Anh vừa trở thành người đầu tiên phát triển nước trong hai năm để lãi suất thấp hơn, hướng dẫn nó kho đánh giá xuống để 4.5%. Tuy nhiên, đại diện từ Ngân hàng Trung ương có hiệu quả bị sa thải suy đoán rằng khác cắt giảm tỷ lệ sẽ theo gọi di chuyển "kinh tế chỉnh." Họ sẽ tiếp tục đến mục tiêu lạm phát, mà là khả năng để nổi lên một nền kinh tế của Anh hồ sơ của nó mở rộng. Nhiều nhà phân tích tin nhà hoạch định chính sách trong khác được phát triển khu vực sẽ sớm theo, mở ra một thời gian của chặt chính sách tiền tệ. Những nhà phân tích có thể bị buộc phải chờ đợi, tuy nhiên. Các Tài chính Lần báo cáo:

Các Ngân hàng Trung ương duy trì chính của nó tỷ lệ lãi suất xuống 2 phần trăm. Gần đây, bằng chứng từ kinh doanh cuộc điều tra đã xuất hiện trở lại của nó mà xem điều kiện trong khu vực châu âu đã được cải thiện.

Có thể bạn quan tâm: