Euro: Để khen Ngợi hay Án?

Trong ánh sáng của sự khủng hoảng tín dụng, các nhà bình luận trên Euro đã đưa đến một trong hai cực, hoặc là họ tin rằng Euro là số phận, hoặc họ cho rằng Euro đại diện cho chìa khóa để EU kinh tế sự cứu rỗi. Những người phản đối điểm để xu hướng gần đây trong trường tài chính như sự mở rộng lây lan giữa đức và ý sản lượng trái phiếu. Họ tiếp tục cho rằng chung một chính sách tiền tệ trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng tín dụng bởi xúi giục bất động sản bùng nổ trong quá nóng nền kinh tế, cụ thể là ai-Len và Tây ban nha. Những người ủng hộ, mặt khác, phải không nhìn xa hơn các điền kinh tế sụp đổ trong Iceland để hiểu những ưu điểm của châu âu. Hơn nữa, một số mong manh hơn thành viên EU (Luxembourg, Bỉ) sẽ phải chứng kiến chạy trên các đồng tiền của họ, nếu không cho họ tham gia vào việc chung tệ. Cuối cùng, Euro có thể đại diện cho một khả thi đầu tư để thay thế cho những đồng Đô la và nó sẽ đem lại lợi ích của tương đối ổn định để các thành viên của nó. Trong khi những người ủng hộ nó dễ bị phóng đại lợi ích của nó, nó không có khả năng nguy cơ bị sụp đổ trong những năm tiếp theo. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Đồng euro của người bảo vệ được thuyết phục rằng những đồng tiền sẽ vẫn còn ở đó vào cuối cuộc khủng hoảng. Đó là một hợp lý đặt cược. Nhưng cộng sự hỗ trợ cho các euro vẫn có thể được đau đớn thử nghiệm như các nền kinh tế xấu đi.

Có thể bạn quan tâm: