Hàng trung ương Giữ Giá rẻ

Các Ngân hàng Trung ương (ECB) sẽ có khả năng duy trì lãi suất của mình tại 4.00% tại cuộc họp của mình tuần. Các Ngân hàng của Anh cũng sẽ giữ nó cho vay lãi tại chỗ, 5.75%. Trong khi hai di chuyển nên nhìn thấy bởi đồng Đô la bò là hành vi của khoan dung, họ giống như một ngày hoãn thi hành án hơn đến một máy vi tính của nó chết. Lý do là rằng đó là không thể tránh khỏi rằng CHÚNG ta-EU lãi suất khác biệt sẽ được nối trong vài tháng tiếp theo, là cho Ăn tiếp tục để giảm giá rẻ trong khi một năm trong quá trình của họ leo núi. Câu hỏi duy nhất là khi nào. Theo các nhà phân tích sẽ chú ý đến các ngôn ngữ sử dụng bởi những người đứng đầu của các Ngân hàng Trung ương xuống tiếp theo của họ, các cuộc họp để có được một ý thức về thời gian.

Có thể bạn quan tâm: