Yên không nỗ lực đánh giá cao

Yên Nhật đã có một cơ hội để ngược của nó dài hạn trượt chống lại USD trong tuần này sau khi phát hành của dữ liệu kinh tế, mà chỉ nền kinh tế Nhật bản là bây giờ mở rộng ở mức hàng năm của 4.8%. Đây là cách nhanh nhất tăng trưởng ghi lại bởi Nhật bản ở gần một thập kỷ, tăng khả năng mà các Ngân hàng Trung ương của Nhật bản sẽ cuối cùng nâng giá của nó, cuộc họp vào tuần tới, và gây ra một kết thúc trong mang thương, trong đó có ngăn cản sự Yên từ tăng phù hợp với những gì các nhà phân tích tin rất mạnh kinh tế cơ bản. Rất tiếc, các Yên phần lớn thất bại để di chuyển với việc đánh giá mà có nghĩa là nó sẽ có thể dùng nhiều hơn một tỷ lệ đi lang thang để lái Yên trong số của nó cố thủ pit. Bạn báo cáo:

Có thể bạn quan tâm: