Úc Đô-la Lên, Vẫn còn liên Quan chặt Chẽ với cổ Phiếu

Hiệu suất của các Úc Đô-la trong sáu tháng qua đã không có gì đáng kinh ngạc: "kể Từ khi cuối tháng hai, đồng đô la Úc đã tăng 29% so với đồng tiền của MỸ," và vẫn còn-ấn tượng 18% nếu bạn quay lại để tháng, khi Úc vẫn đang rơi tự do.

Như đã được các xu hướng trong trường ngoại hối của muộn, đồng tiền của tầng không thể là do một sự cải tiến trong nguyên tắc cơ bản. Các hình ảnh kinh tế vẫn sắc thái (đó là đưa theo chiều hướng tích cực), và bằng chứng cuối cùng của phục hồi vẫn chưa xuất hiện. "Chúng tôi thực sự là trog khá sâu để thử và nhận được bất kỳ đoạn của thông tin đó có thể có một số bất liên quan xa như Úc đi," một nhà phân tích.

Như là một kết quả cơ bản, các nhà phân tích đã bị buộc phải chờ cho một "chính xác hơn hình ảnh về thời gian của bất kỳ Ngân hàng dự Trữ của Úc lãi suất." Này, trước mặt các nhà đầu tư đang siết lại của họ mong đợi của một tăng tốc bất cứ lúc nào sớm, như "Các ngân hàng đã báo hiệu rằng có một mối nguy hiểm của việc tăng tỷ lệ quá sớm." Giá tương lai phản ánh mong muốn rằng giá sẽ tăng chỉ có 37 cơ sở điểm từ mức hiện tại trước khi 2010, và bởi 161 sở điểm 12 tháng từ bây giờ.

Với kinh tế như không chắc chắn, các nhà đầu tư đã chuyển sự chú ý của họ ở nơi khác. "Nomura Trưởng kinh tế Stephen Roberts nói trong sự vắng mặt của bất kỳ những manh mối về cơ bản điều khiển của tệ, gần như tất cả các dấu hiệu trong những thị trường hối đoái đang được thực hiện từ cổ phiếu." Một số các nhà phân tích đã thừa nhận một mối quan hệ gần gũi với CHÚNG tôi trên thị trường chứng khoán: "Các mối tương quan giữa những đồng đô la Úc và MỸ thị trường vốn đặc biệt đã được rất mạnh, trong vài tuần qua, với chúng tôi phân tích cho thấy một mối tương quan cao như 95%."

Cho các nhà phân tích, những mối quan hệ với Trung quốc trên thị trường chứng khoán. Mối tương quan này có ý nghĩa nhiều hơn một cách hợp lý, kể từ Úc phục hồi kinh tế là phần lớn phụ thuộc vào tiếp tục phát triển trong Trung quốc và đồng thời mua hàng hóa Úc. "Thị trường tiền tệ sẽ được xem các Thượng hải chia sẻ trường, mà có được một người khá ảnh hưởng lớn đến Úc gần đây," tóm tắt một nhà phân tích. Một phóng viên cho các TẠP đã cố gắng để đánh vần ra rõ hơn trong một bài báo quyền, "Úc Đô-la Lên Muộn, Gắn Chặt Với cổ Phiếu Trung quốc."

Thật không may, những mối tương quan với (Trung quốc) cổ phiếu chạy cả hai cách. Khi thị trường chứng khoán xe tăng – thường cho không thể giải thích lý do – như nó có cho ba tuần, đồng Đô la Úc sau phù hợp. Một nhà phân tích là thẳng thắn hơn: "câu chuyện cho đồng đô la Úc và các rủi ro - và tăng trưởng hướng tệ là tương tự như thị trường. Họ đã có một chạy tuyệt vời, và rất có thể là do một chút của một sự."

Có thể bạn quan tâm: