Ấn độ ngoại Hối của dự Trữ hàng Đầu $200 Tỷ

Trong khi những dự trữ ngoại hối của Trung quốc và Nhật bản thu hút gánh nặng của các phương tiện truyền thông sự chú ý của Ấn độ dự trữ đang từ từ leo lên.

Trong hai năm qua, của Ấn độ dự trữ đã tăng 60 Tỷ usd, và bây giờ vượt quá $200 Tỷ.

Chỉ có năm nước với dự trữ lớn hơn so với những người của Ấn độ: nói trên Trung quốc và Nhật bản, cũng như Nga, đài Loan và Nam Hàn quốc. Như Ấn độ của nền kinh tế đã lấy ra, dự trữ của nó Trung tâm, Ngân hàng đã phát triển tương ứng như vậy
Ấn độ là bây giờ tiếp xúc với một thỏa thuận tuyệt vời của tỷ giá nguy hiểm, nên nó tệ, các Rupee, đánh giá cao, giá trị của dự trữ của nó sẽ rơi. Chỉ khi bạn nghĩ rằng mọi chuyện không thể nào tệ hơn được nữa cho những đồng Đô la...

Có thể bạn quan tâm: